login
register jobth

About us

ประวัติบริษัท 

ปี 1991 บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีอุบัติเหตุหม้อน้ำอุตสาหกรรมระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระบบหม้อน้ำอุตสาหกรรมและระบบเตาหลอมที่มีคุณภาพดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ จึงได้ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการจุดติดเปลวไฟอัตโนมัติหรือ Flame Safeguard Controls จากบริษัท Honeywell และอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรมหรือ Level Controller และ Flow Switch  จากบริษัท ITT McDonnell & Miller  ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั้งสองให้เป็นผู้แทนจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 1995 บริษัทได้ขยายธุรกิจด้วยการติดต่อขอเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่หัวพ่นไฟ  ได้แก่  Oil Pump ของบริษัท Suntec และ  Solenoid Valve  จากบริษัท Honeywell Lucifer รวมถึง Ignition Electrode, Oil Nozzle  และอื่นๆ

ปี 1996 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรธรณีให้เป็นผู้วาง SPEC ในโครงการผลิตถังน้ำทรงแชมเปญทั่วประเทศไทยโดยใช้อุปกรณ์ของ Honeywell จนถึงปัจจุบัน

ปี 1997 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ลดค่าเงินบาทเนื่องจากเป็นบริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่ด้วยความจริงใจที่มีให้กับลูกค้าและด้วยการมีส่วนช่วยเหลือให้ธุรกิจของลูกค้าดำรงอยู่ได้  บริษัทจึงสามารถก้าวผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาได้พร้อมกับสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ปี 1998 บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บ. Honeywell ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งของ Honeywell คือ กลุ่มอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต อันได้แก่ Digital Process Controller และ Recorder  ซึ่งเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการผลิต

ปี 1999 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมดให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งในเตาหลอมพลอยของทางสถาบัน  อุปกรณ์ของบริษัทมีส่วนช่วยให้พลอยที่ผลิตได้มีความสวยงามและคุณภาพดี  ช่วยให้รัฐสามารถจำหน่ายพลอยเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

ปี 2000-2007 บริษัทได้ขยายธุรกิจเพื่อให้มีสินค้าสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยร่วมงานกับผู้ผลิตหัวพ่นไฟชนิดแก๊สและน้ำมันยี่ห้อ Lamborghini, ผู้ผลิต Humidity & Temperature Transmitter / Datalogger  ยี่ห้อ Comet,   ผู้ผลิต Gas Detector และ Combustion Analyzer ยี่ห้อ Tecnocontrol,   ผู้ผลิต Compact / Portable Humidity & Temperature Datalogger ยี่ห้อ Tecnosoft   และผู้ผลิต Infrared Thermometer, Process Thermometer, Thermowell, Thermal Imager ยี่ห้อ PALMERWahl

ปี 2008 บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บ. MAXON ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ปี 2009 บริษัทได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ บ. SENSUS ผู้ผลิต Gas Regulator, Gas Meter, Safety Relief Valve ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน บริษัทพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  โดยทีมงานฝ่ายขายและบริการผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ในตัวสินค้าพร้อมที่จะจัดหาอุปกรณ์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงเพื่อให้กระบวนการผลิตของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย  และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในโครงการต่างๆของท่าน   บริษัทยังได้เตรียมพร้อมในด้านอะไหล่สำรองไว้อย่างพร้อมมูลพร้อมที่จะสนองความต้องการของท่านในทุกโอกาส